Typografengasthuis

Het Typografengasthuis is een hofje aan de Petrus Campersingel in de stad Groningen. Het is in 1903 gebouwd in opdracht van het Groninger Boekverkoopers College en was bedoeld als een mogelijkheid om het kapitaal van de stichting te beleggen.
In 1891 werd voorgesteld woningen te bouwen voor de gezellen, niet alleen als kapitaalbelegging maar vooral om de leden te gerieven. Vooral de voorzitter, de heer P. Noordhoff, was erg enthousiast. Verschillende bouwgronden werden bezichtigd en in 1896 werd een terrein van ongeveer 4500 m² aangekocht aan de Singelweg (sinds 1924 de Petrus Campersingel) voor ƒ 2,- per vierkante meter.
Het was de bedoeling hierop 36 woningen te bouwen. De gemeente aarzelde met het geven van toestemming (in verband met de vrees voor gettovorming). Om de vergunningsprocedure te versnellen werd in 1901 een nieuw plan bedacht: in plaats van aparte woningen zou er een gasthuiscomplex gebouwd worden. Architect K.H. Holthuis (1852-1942) berekende dat er dan zelfs plaats was voor 46 woningen, waaronder twee met winkel. De nieuwe plannen werden samen met conceptreglementen voor Pensioenfonds en Gasthuis naar de gemeente gestuurd en in 1902 kwam eindelijk de toestemming: men kon met de bouw beginnen.
(Bron: Wikipedia)

 

Bekijk je deze webpagina op een mobiele telefoon? Klik dan hier om de virtuele tour in een nieuw browservenster te openen.